DUWO doet mee aan project vroege signalering schulden

09-10-2019

DUWO doet mee aan een project van de gemeente Delft om schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en zo nodig hulp te bieden.

 

Veel mensen hebben schulden en durven daarvoor geen hulp te vragen uit schaamte of trots. Het leidt er doorgaans toe dat de schuldenlast tot problematische hoogte oploopt. Uit onderzoek blijkt dat landelijk 1,4 miljoen huishoudens met dergelijke problemen zitten. Om teveel oplopende schulden bij inwoners te voorkomen is de gemeente Delft met een pilot begonnen: Eerder Melden, Minder Achterstand, ofwel EMMA. Ook DUWO neemt eraan deel, samen met andere woningcorporaties, zorgverzekeringen, energiebedrijven en het  waterleidingbedrijf.
Het project werkt met informatie over betalingsachterstanden. Die komt van de organisaties waarmee de gemeente een afspraak heeft gemaakt of die een wettelijke meldingsplicht hebben. Het delen van de gegevens voldoet daarmee ook aan de privacywetgeving. De informatie wordt in een matchings- en registratiesysteem ingevoerd aan de hand waarvan de Financiële Winkel van Delft (gemeentelijke schuldhulpverlening) inwoners selecteert die misschien hulp kunnen gebruiken bij het oplossen van hun schulden. Samen met een maatschappelijk werker worden deze bewoners bezocht om te overleggen over passende hulp. Na zes weken en zes maanden wordt op nieuw contact gezocht om te vragen of alles goed gaat.

 

DUWO voert strikt beleid

Overigens probeert DUWO zelf actief om huurachterstanden te voorkomen door een zeer strikt betalingsbeleid te voeren, zowel bij studenten- als niet-studentenwoningen. Niet met de bedoeling vreselijk streng te willen zijn, maar vanuit jarenlange ervaring met sociale huisvesting en de wens huurders voor huurachterstand en de gevolgen ervan te behoeden. (Een huurschuld kan in twee maanden tijd al fors oplopen: twee keer de maandhuur plus incassokosten. En daarna komen er ook nog deurwaarderskosten.)
Het is wel mogelijk om bij huurachterstand een betalingsregeling te treffen. Daar gelden voorwaarden voor (je bent sinds zes maanden of langer huurder, je achterstand is minimaal 50 euro, je hebt geen lopende betalingsregeling, je hebt er afgelopen twaalf maanden geen gehad en je hebt geen achterstand bij de deurwaarder.)
Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Tip: denk niet: ik betaal wel als ik mijn salaris of stufi binnen heb. De  huur moet vóór of uiterlijk de eerste van de maand worden betaald. Het is echt belangrijk om daarop te anticiperen en te zorgen dat je het geld bijtijds op je rekening hebt staan.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden