Delft: samenwerken aan beschikbare en duurzame studentenwoningen

28-01-2019

Op 16 januari zijn de prestatieafspraken voor Delft voor 2019 getekend door gemeente, WijWonen en DUWO. Hiermee is er voor 2019 formeel overeenstemming over wat DUWO en gemeente in 2019 gaan doen om de Delftse woonvisie te verwezenlijken.

Eén van de speerpunten is uiteraard het uitbreiden van de beschikbaarheid van studentenwoningen. DUWO en gemeente gaan in 2019 concrete plannen maken voor de nieuwbouw van studentenwoningen rondom Station Delft-Zuid, Schieoevers en de TU Campus.

Daarnaast is er ook veel afgesproken over het verduurzamen van woningen. DUWO implementeert in 2019 het assetmanagement. Daarin wordt de verduurzamingsopgave voor de komende jaren meegenomen. In 2018 is al gestart met planvorming voor kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de Krakeelhof. In 2019 wordt gestart met planvorming voor het complex aan de Van Hasseltlaan.

In dit kader wordt ook hard gewerkt aan het terugdringen van CO2 uitstoot. DUWO maakt in 2019 de Aedes-routekaart (CO2- neutraal in 2050) concreet voor Delft. Met dit instrument kunnen de vier corporaties goed vergeleken worden als het gaat om de duurzaamheidsopgave en wordt het eenvoudiger om elkaar aan de gemaakte afspraken te houden.

In de Taskforce studentenhuisvesting wordt dit jaar de strategie voor campushuisvesting en ook het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting verder uitgewerkt door de gemeente, de TU en DUWO. De belangenorganisatie voor Delftse studenten (VSSD) sluit hier ook bij aan.

 

                                                                                                                      Foto Erwin Dijkgraaf

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden